Strategie bepalen

Strategie bepalen. Het is een lastig proces. Zeker in deze tijd. We hebben als ondernemers niet te maken met een crisis, maar moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Nieuwe feiten, nieuwe uitgangspunten. Het is een geweldige tijd om juist nu een nieuwe koers te gaan varen. Floris ondersteunt u graag bij het proces van strategie bepalen. Samen met u werkt hij aan een nieuw fundament voor de toekomst. Uw toekomst.

Strategie bepalen? Venterprise ondersteunt MKB ondernemers.Floris heeft in het afgelopen decennium al voor een groot aantal MKB ondernemers een rol gespeeld bij het bepalen van de strategie. Elke vraag is natuurlijk een unieke vraag, maar hij heeft in de loop van de tijd wel de overeenkomsten gevonden. Wat kunt u leren van andere ondernemers, zelfs van andere branches.

Elke ondernemer waarmee Floris samen het proces van strategie bepalen is ingegaan worstelt (onder andere) met de volgende zaken:

  • Wie zijn mijn klanten eigenlijk? En welke behoeften en wensen hebben zij?
  • Hoe ga ik om met het verbinden van mijn offline activiteiten met mijn stappen in de online wereld?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik ook over 10-20 jaar nog steeds bestaansrecht heb?
  • Welke verdienmodellen kan ik implementeren in mijn onderneming?
  • Wie binnen mijn onderneming betrek ik bij het proces van strategie bepalen?

Benoemen van kansen

Het proces van strategie bepalen begint bij het benoemen van kansen en mogelijkheden in de markt. Mag ik binnenkort eens vrijblijvend met u van gedachten wisselen? Ik laat u tijdens een kopje koffie graag ervaren waar mijn toegevoegde waarde zit.