Vergrijzing MKB ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

27 september 2012 door Floris Venneman in Ondernemerschap

“Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat de leeftijd van de ondernemer van negatieve invloed is op de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en winst. Ook de mate van innovativiteit wordt lager naargelang de leeftijd van de ondernemer toeneemt. Dit blijkt uit een aantal econometrische analyses, waarbij ook rekening is gehouden met andere kenmerken van de ondernemer en van het bedrijf (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector en bedrijfsgrootte).

De kans op een toename van de omzet neemt af met de leeftijd van de ondernemer. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, oudere ondernemers hebben tevens een grotere kans op een daling van de omzet.”

Venterprise helpt ondernemers bij het realiseren van meer omzet, onder andere door innovatie op gebied van businessmodellen en het benutten van de kansen die de verbinding tussen online en offline biedt.

Download hier de publicatie van het onderzoek.